ติดเน็ต 3BB โดย TRO9623

ติดเน็ต 3bb

บริการไว ต้อง 3BB

10 ข้อ ทำไมต้องใช้ 3BB 
1 ความเร็วคงที่ไม่ติดขัด
2 มีพนักงานเป็นมิตรในการให้บริการ
3 ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนคงที
4 มีCallCenterให้บริการอยู่24ชม.
5 ครอบคลุมเครือข่ายทุกที่
6 มีศูนย์บริการทุกจังหวัด
7 มีโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย
8 มีช่างให้แก้ไขหลังการติดตั้งทันที
9 สัญญาณWifiครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่า
10 ช่องทางการจ่ายบิลมีหลากหลายช่องทาง

 ลูกค้าชื่นชม 3BB
1 คู่สายเข้าถึงพื้นที่ในป่าทุรกันดาร
2 ใช้ 3bb มาเกือบ 10 แทบไม่มีปัญหา
3 โปรโมชั่นดูแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิก
4 บริษัท3bb ติดตั้งอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว
5 อินเตอร์เน็ตเร็ว

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top