ติดเน็ต 3BB โดย TRO7085

ติดเน็ต 3bb

3BB ดีกว่า คุ้มกว่า เร็วกว่า

 10 ข้อทำไมต้องใช้ 3BB
1 ได้ความเร็วเยอะ
แต่จ่ายน้อย
2 แก้ไขเหตุเสียได้อย่างรวดเร็ว
3 ใส่ใจในรายละเอียดกับความต้องการของลูกค้า
4 ให้ความสำคัญกับลูกทุกระดับเท่าเทียมกัน
5 ค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดไม่คิดเพิ่ม
6 ฟรีค่าติดตั้งและค่าแก้ไขเหตุเสียตลอดอายุการใช้งาน
7 มีพนักงานเป็นของตัวเอง ผ่านการอบรมมาเป็นอย่าดี
8 มีอุปกรณ์ router เคลมฟรีไม่รอของ
9 มีโครงข่ายครอบคลุม แม้จะอยู่นอกเมือง
10 สามารถโทรหาช่างโดยตรงได้ในกรณีที่รีบใช้งาน

5 ข้อที่ลูกค้าชื่นชม
1 รวดเร็วในการแกไขปัญหา
2 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเสียต่างๆ
3 แก้ไขเหตุเสียได้อย่างรวดเร็ว
4 ราคาเดียวตลอดทุกรอบบิล
5 ช่างสุภาพกับลูกค้า

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top