ติดเน็ต 3BB โดย TRO6034

ติดเน็ต 3bb

เหตุผลที่ต้องใช้เน็ต 3BB
1.มีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
2.ติดตั้งโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์
3.Call center 1530 บริการ 24 ชั่วโมง
4.3BB เป็นโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกแท้ 100% ทั่วประเทศ
5.คิดค่าบริการคงที่เป็นรายเดือน ไม่มีบวกบิลเพิ่มภายหลัง
6.ชำระค่าบริการสะดวกผ่าน Shop และ Online ผ่าน 3BB App ได้อย่างสะดวก
7.มีบริการเสริมที่หลากหลาย และสามารถให้บริการได้
8.ติดตั้งไม่ได้ คืนเงิน 100%
9.มีบริการสมัครเน็ตผ่านช่องทางออนไลน์

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top