ติดเน็ต 3BB โดย TRO2513

ติดเน็ต 3bb

3BB จริงใจ ให้บริการ

10 ข้อ ทำไมต้องใช้ 3BB 
1 Speed สูง ราคาประหยัด
2 ศูนย์บริการครอบคลุมทั่วจังหวัด
3 การใช้งานแบบเหนือกว่าค่ายอื่น
4 รองรับการใชง้าน wifiไดร้ะยะไกล
5 อุปกรณ์ทนัสมัย
6 โครงข่ายดีกว่าค่ายอื่น
7 มีบริการ รับเหตุสงสัย แก้ไขหรือข้อต่างๆ 24ชั่วโมง
8 เข้าถึงพื้นที่การขายติดตั้งได้มากกว่าค่ายอื่น
9 เทคโนโลยีล ล้ำหน้า
10 จิงใจบริการตรงไปตรงมา

 ลูกค้าชื่นชม 3BB
1 แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย
2 บริการรวดเร็ว ขาย-ติดตั้ง
3 ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง
4 มีมารยาท ก่อนเข้าบ้านลูกค้า
5 มีความรู้ความสามารถ

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top