ติดเน็ต 3BB โดย TRO2060

ติดเน็ต 3bb

เน็ตดี บริการดี ต้อง3BB

10 ข้อ ทำไมต้องใช้ 3BB 
1 สัญญาณอินเทอเน็ต มีความเสถียรที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
2 มีโครงข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุด
3 มีการพัฒนาโครงข่ายให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
4 มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน
5 การคิดค่าบริการของผลิตภัณฑ์ตรงตามความจริง
6 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความต้องการ
7 มีแอพพลิเคชั่นตอบสนอง ต่อการใช้งาน เพื่อความสะดวกของลูกค้า
8 มีบริการ ผ่าน Call center ตลอด 24 ชัวโมง
9 มีช่างคอยดูแลในเรื่องเหตุเสียให้ลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง
10 ช่างมีความกระตือรือร้น ที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้า อย่างเต็มความสามารถ

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top