ติดเน็ต 3BB โดย TRO16805

ติดเน็ต 3bb

บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกหลังการขาย

ทำไมต้องใช้ 3BB
1 ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
2 บริการทุกหลังการขาย
3 เน็ตเร็วเน็ตแรงสัญญาณดี
4 ซ่อมได้รวดเร็ว
5 โปรโมชั่นมากมาย
6 ดูแลลูกค้าทั้งใหม่และเก่า
7 ความแรงคงที่ ไม่มีตก
8 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
9 สามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง
10 สัญญาณควบคุมทั่วจังหวัด

 ลูกค้าชื่นชม 3BB
1 พนักงานแต่งตัวเรียบร้อย สะอาด
2 บริการดีหลังการขาย
3 พนักงานพูดจากสุภาพ
4 มีมารยาทดี
5 มีสัมมาคารวะ

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top