ติดเน็ต 3BB โดย TRO12815

ติดเน็ต 3bb

ซ่อมเร็วทันใจ ใส่ใจลูกค้าต้อง 3BB

 10 ข้อทำไมต้องใช้ 3BB
1 พนักงานบริการอย่างสุภาพ 
2 ช่างซ่อมเหตุเสียได้เร็ว
3 ค่าบริการถูก
4 ศูนย์บริการครอบคลุม ลูกค้าสะดวกในการติดต่อ
5 โครงข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่
6 ฟรีติดตั้งฟรี ซ่อมฟรี
7 ค่าบริการตามจริง ไม่บวกเพิมในภายหลัง
8 ชุดแบบฟอร์มพนักงานเป็นไปในแบบเดียวกัน สังเกตุง่าย
9 ช่างแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดีเยี่ยม
10 มีหมายเลขติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 1530

4 ข้อที่ลูกค้าชื่นชม
1 ช่างให้บริการอย่างเป็นสุภาพ
2 ช่างพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ
3 ช่างมีความรู้ความสามารถดีเลิศ
4 ช่างให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดี

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top