ติดเน็ต 3BB โดย TRO12636

ติดเน็ต 3bb

ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้องใช้เน็ต3BB

5 ข้อทำไมต้องใช้ 3BB
1 พนักงานพูดจาสุภาพเรียบร้อย 
2 พนักงานให้คำแนะนำการใช้งานกับลูกค้าดีมาก
3 อินเตอร์เน็ตใช้งานดีไม่มีสดุด
4 แก้ไขอินเตอร์เน็ตตรงจุดที่ลุกค้าเจอปัญหา
5 พนักงานเข้าซ่อมแก้ไขเหตุเสียรวดเร็วทันใจ

4 ข้อที่ลูกค้าชื่นชม
1 ช่างให้บริการอย่างเป็นสุภาพ
2 ช่างพูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ
3 ช่างมีความรู้ความสามารถดีเลิศ
4 ช่างให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดี

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top