ติดเน็ต 3BB โดย TRO11380

ติดเน็ต 3bb

ในการบริการที่เป็นเลิศ

ทำไมต้องใช้ 3BB
1 ใส่ใจรายละเอียดกับลูกค้าทุกราย
2 ฟรีค่าติดตั้งและค่าเดินสาย รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ฟรี
3 ซ่อมฟรีตลอดอายุการใช้งาน
4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่มีการคิดเพิ่ม
5 ติดเน็ตบ้าน 3BB ภูเก็ต ครอบคลุมทุกพื้นที่
6 มีอุปกรณ์เครมฟรีตลอดการใช้งาน
7 ยินดีให้บริการตอบข้อซักถามทุกเรื่องของการบริการ
8 มี Shop ครอบคลุม ติดต่อง่าย
บริการรวดเร็ว
10 3BB จัดไว้พร้อมสิทธิพิเศษด้านความบันเทิง

 ลูกค้าชื่นชม 3BB
1 ในการบริการที่เป็นเลิศ
2 ช่างมีความสุภาพต่อลูกค้า
3 รอบบิลคงที่ทุกเดือน ไม่มีเพิ่ม
4 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเสียต่างๆ
5 บริการอย่างรวดเร็ว

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top