ติดเน็ต 3BB โดย TRO10060

ติดเน็ต 3bb

3BB

 10 ข้อทำไมต้องใช้ 3BB
1 3BB เราให้อินเตอร์เน็ตเริ่มต้นที่1Gb
2 3BB มี Wi-fi ครอบคลุมด้วยระบบDuoBand 2.4G และ5G
3 3BB เราเตอร์คุณภาพรองรับกับการใช้งานของลูกค้าทุกระบบ
4 3BB เราให้ลูกค้าเลือกและปรับแพคเกจตามการใช้งานของลูกค้าได้
5 3BB เรารับแจ้งเหตุขัดข้องและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมง
6 3BB เราสนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีอินเตอร์เน็ตใช้เพื่อการเรียนรู้สู้สังคม
7 3BB เรามีช่างเป็นของเราเองที่ผ่านการอบรมและมีคุณภาพลงพื้นที่ด้วยตัวเอง
8 3BB เรามีการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบให้ใหม่อยู่เสมอ
9 3BB เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก
10 3BB เราการันตีเรื่องการเข้าแกไขเหตุเสียภายใน24ชั่วโมง

5 ข้อที่ลูกค้าชื่นชม
1 เข้าซ่อมรวดเร็วมาก
2 มีการบริการสะอาดเรียบร้อยหลังซ่อม
3 มีการอธิบายการใช้งานพอสังเขป
4 ติดตั้งไวใช้ได้ทันที
5 สุภาพเรียบร้อย

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top