ติดเน็ต 3BB โดย TP01629

ติดเน็ต 3bb

อยากเล่นอินเตอร์เน็ตเร็วแรงต้อง3bbเท่านั้น

10 ข้อ ทำไมต้องใช้ 3BB 
1 ความเร็วคงที่ไม่ติดขัด
2 มีพนักงานเป็นมิตรในการให้บริการ
3 ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนคงที
4 มีCallCenterให้บริการอยู่24ชม.
5 ครอบคลุมเครือข่ายทุกที่
6 มีศูนย์บริการทุกจังหวัด
7 มีโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย
8 มีช่างให้แก้ไขหลังการติดตั้งทันที
9 สัญญาณWifiครอบคลุมพื้นที่ได้ดีกว่า
10 ช่องทางการจ่ายบิลมีหลากหลายช่องทาง

 ลูกค้าชื่นชม 3BB
1 พนักงานพูดจาสุภาพ
2 พนักงานแต่งกายเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือ
3 อินเตอร์เน็ตเร็วและคงที่
4 ขยายคู่สายได้รวดเร็วและครอบคลุมเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด
5 ดูแลหลังการขายได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม 3BB

Scroll to Top