3BB จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม กระตุ้น “ไทยเที่ยวภูเก็ต”


3BB จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม กระตุ้น “ไทยเที่ยวภูเก็ต” จัด”หรอย-ริม-เล” มหกรรมซีฟู้ดและอาหารพื้นถิ่นภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง กระจายใน 6 พื้นที่ทั่วเกาะ ระหว่างส.ค.-ก.ย.นี้ โชว์ศักยภาพ 1 ใน 26 เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโก ด้วยเมนูซีฟู้ดสุดสร้างสรรค์ในราคาจับต้องได้อย่างคาดไม่ถึง โดยทางทีมการตลาดของ 3BB จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 สะพานหินฝั่งทะเลริมคลองกอจ๊าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ต พร้อมประชาสัมพันธ์บริษัท รวมไปถึงการเพิ่มยอดขายให้กับทางจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง


Scroll to Top