3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมทำดี ในโครงการ “3BB ทำดีด้วยหัวใจ ให้แม่”


3BB จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย คุณรัชณัณ เขาสูง ผู้จัดการจังหวัด ได้พาทีมการตลาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมทำดี ในโครงการ “3BB ทำดีด้วยหัวใจ ให้แม่” โดยการมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ สเปรย์เพื่อพี่ นมนี้เพื่อน้อง “ ของ สโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต และทีม อสม. เพื่อใช้ในการจัดซื้อนม และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแจกนมให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากสภาวะปัญหาสืบเนื่องจากการตกงานของพ่อแม่ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ตแล้ว ณ The garden พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


Scroll to Top